Ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîñòàíöèè
 
 
  
   [?]
:
:
- 66517 +4
- 4446  
- 13411
   
- 20
1. "" (312)
2. "". (74)
3. (65)
4.. (35)
5.-, (34)
6. "" (24)
7. "" (21)
8.- (13)
9. (12)
10. "" (6)
11. \\\"\\\"- (5)
12. (5)
13. (3)
14. (3)
15.- (3)
16.msk-electro21 (2)
17." " () (2)
18.- (2)
19."" (1)
  

: //
\" \"\" \" \"\" 
8-925-003-43-65
(495) 406-59-58
frechka_19@mail.ru
, , ().
λ. :
1. 25 1000. , , , , () .
2. . , 25-400 .(I II )
3. () 100, 160
06.11.2008 : 2814 : ,
\" \"\" \" \"\" 
8-925-003-43-65
(495) 406-59-58
frechka_19@mail.ru
, , . .
λ :
1. , 4,0-10,0/380-2
4,0-10,0 -;
380 ;
2

2. 25/10(6)-3
25 , -;
10(6) ;
3

3. -40/145/10(6)-3
40 , -;
145 , -;
10(6) ;
3
06.11.2008 : 2815 : ,
\"-\" \"-\" 
8(495)649-02-92
a_meta@mail.ru
- - (, , , , , , , , , , - .) .
!
, , .
06.11.2008 : 2816 : ,
\\\"\\\"  \\\"\\\"   
8603187089012
860318-7080093
aohongsales@sina.com
ާ ֧էݧѧԧѧ֧ ѧߧڧ:

ѧߧڧ
XB150 ѧߧڧ XB200 ѧߧڧ
XB300 ѧߧڧ XB350 ѧߧڧ
XB400 ѧߧڧ XB450 ѧߧڧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ
XB450 ѧߧڧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ XB450 ѹʯ𽺰
ѧ֧ڧѧ:ݧڧߧ էݧڧߧߧ ѧҧ֧ӧ ӧݧܧߧ ֧٧ڧߧ, ܧѧ ߧӧߧ ާѧ֧ڧѧݧ , է֧ݧѧߧ էѧӧݧ֧ߧڧ֧.
ѧ٧ߧѧ֧ߧڧ: ڧާ֧ߧ֧ էݧ ާѧ֧ڧѧݧ ݧߧڧ֧ݧߧ ܧݧѧէܧѧ էݧ ֧էڧߧ֧ߧڧ ݧѧߧ ҧӧէ.
ѧҧڧ ֧է: ӧէ, ӧܧ ֧ާ֧ѧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ, ߧѧ֧ߧߧ ѧ, ֧֧ԧ֧ ѧ, ڧߧ֧ߧ ԧѧ٧, .
ѧܧڧާѧݧߧѧ ѧҧҧߧ ֧ާ֧ѧ: 450
ѧܧڧާѧݧߧ ѧҧ֧ էѧӧݧ֧ߧڧ: 6.0
ѧߧէѧߧ ѧ٧ާ֧ ݧڧ:
4100 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm,
2000 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm,
1500 x 1360 x (0.5 C 6.0)mm,
3810 x 1270 x (0.5 C 6.0)mm
1270 x 1270 x (0.5 C 6.0)mm,
1500 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm
٧ާاߧ ڧ٧ӧէӧ ѧߧڧ էԧڧ ѧ٧ާ֧ѧ, ٧ѧӧڧڧާ էԧӧ ҧ֧ڧ ܧѧ֧ݧ էѧӧ.

ѧܧ XB 450 XB 400 XB 350 XB 300 XB 200 XB 150
ߧ ߧ ѧ٧MPa 19.0 15.0 12.0 9.0 6.0 5.0
ڧڧ֧ߧ ѧ֧ߧڧ 0.9
֧ %
ߧѧܧѧݧڧӧѧߧڧ 28 30 30
ݧߧ ԣ3 1.62.0
%اڧާ ֧ާ 35 125
% ѧߧѧӧݧڧӧѧ֧ާ ݧ ߧڧ էѧӧݧ֧ߧڧ 35 45 40 35
ڧҧܧ ֧է֧ݧѧ ߧާ
֧-֧ݧѧܧѧڧ 50
֧ߧѧ ֧֧ԧ֧ѧ ӧէ,֧֧ߧѧ֧ߧߧ ѧ,ڧ ߧ֧ۧѧݧߧ ڧߧ֧ߧ ԧѧ٧ ֧ާ֧ѧ440 -450
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
11-12Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ390 -400
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
8-9Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ340 -350
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
7-8Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ 290 -300 էѧӧݧ֧ߧڧ֧
4-5Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ200 -220
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
2-3Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ140 -150
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
1.5-2Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ
06.11.2008 : 2817 :
\\\"\\\"  \\\"\\\"   
8603187089012
860318-7080093
aohongsales@sina.com
\"\",
: , ;
, ,
; , :
, ,
06.11.2008 : 2818 :
\\\"\\\"  \\\"\\\"   
8603187089012
860318-7080093
aohongsales@sina.com
XB450 ѧߧڧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ XB450 ѹʯ𽺰
ѧ֧ڧѧ:ݧڧߧ էݧڧߧߧ ѧҧ֧ӧ ӧݧܧߧ ֧٧ڧߧ, ܧѧ ߧӧߧ ާѧ֧ڧѧݧ , է֧ݧѧߧ էѧӧݧ֧ߧڧ֧.
ѧ٧ߧѧ֧ߧڧ: ڧާ֧ߧ֧ էݧ ާѧ֧ڧѧݧ ݧߧڧ֧ݧߧ ܧݧѧէܧѧ էݧ ֧էڧߧ֧ߧڧ ݧѧߧ ҧӧէ.
ѧҧڧ ֧է: ӧէ, ӧܧ ֧ާ֧ѧ ӧܧԧ էѧӧݧ֧ߧڧ, ߧѧ֧ߧߧ ѧ, ֧֧ԧ֧ ѧ, ڧߧ֧ߧ ԧѧ٧, .
ѧܧڧާѧݧߧѧ ѧҧҧߧ ֧ާ֧ѧ: 450
ѧܧڧާѧݧߧ ѧҧ֧ էѧӧݧ֧ߧڧ: 6.0
ѧߧէѧߧ ѧ٧ާ֧ ݧڧ:
4100 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm,
2000 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm,
1500 x 1360 x (0.5 C 6.0)mm,
3810 x 1270 x (0.5 C 6.0)mm
1270 x 1270 x (0.5 C 6.0)mm,
1500 x 1500 x (0.5 C 6.0)mm
٧ާاߧ ڧ٧ӧէӧ ѧߧڧ էԧڧ ѧ٧ާ֧ѧ, ٧ѧӧڧڧާ էԧӧ ҧ֧ڧ ܧѧ֧ݧ էѧӧ.

ѧܧ XB 450 XB 400 XB 350 XB 300 XB 200 XB 150
ߧ ߧ ѧ٧MPa 19.0 15.0 12.0 9.0 6.0 5.0
ڧڧ֧ߧ ѧ֧ߧڧ 0.9
֧ %
ߧѧܧѧݧڧӧѧߧڧ 28 30 30
ݧߧ ԣ3 1.62.0
%اڧާ ֧ާ 35 125
% ѧߧѧӧݧڧӧѧ֧ާ ݧ ߧڧ էѧӧݧ֧ߧڧ 35 45 40 35
ڧҧܧ ֧է֧ݧѧ ߧާ
֧-֧ݧѧܧѧڧ 50
֧ߧѧ ֧֧ԧ֧ѧ ӧէ,֧֧ߧѧ֧ߧߧ ѧ,ڧ ߧ֧ۧѧݧߧ ڧߧ֧ߧ ԧѧ٧ ֧ާ֧ѧ440 -450
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
11-12Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ390 -400
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
8-9Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ340 -350
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
7-8Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ 290 -300 էѧӧݧ֧ߧڧ֧
4-5Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ200 -220
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
2-3Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ ֧ާ֧ѧ140 -150
էѧӧݧ֧ߧڧ֧
1.5-2Mpa, ӧ֧֧ߧڧ 30 ާڧߧ ҧ֧ ܧݧ
06.11.2008 : 2819 :
\\\"\\\"  \\\"\\\"   
8603187089012
860318-7080093
aohongsales@sina.com
\\\"\\\",
: , ;
, ,
; , :
, ,
06.11.2008 : 2820 :
  
(351) 269-46-34, 8-908-085-76-78
upiter74@mail.ru
,
0,15 , , /
http://upiter74.ru
06.11.2008 : 2821 : ,
  
(48746)5-14-45 8-910-945-40-03
(48746)5-14-45
Tehnograd@home.tula.net
,, 25 1000 , 6(10)0,4 .
2008 .
- !!!
- .
3 + !
!!!
06.11.2008 : 2822 : ,
\\\" \\\" \\\" \\\" 
(4872) 25-09-05 , 50-20-05
(4872) 25-09-05, 50-20-05
kontakt@etk-t.ru
-
-2
-2 -2021 -2031.

-2 . :
1. (, ..);
2. ( );
3. ( ).
4. ;
-2 :
-2 .
-2 -;
, , . -30.

-2 (-2)
50 ; 100 ; 50+100 ;
1450 , 9820 ,
6
3% 3, 7% >3
3% 3, 7% >3
1000
GPS
10
2 . D
20 (50 )

-30+60 (0+60)
1,7
- 49000,0 .
06.11.2008 : 2823 : -
" " " " 
781-06-11, 8926-113-40-12
 
evteeva@tmet.ru
-
- , , , .
- ̻, , - , , ̻, , . 6 .. -, , , ., . ..

- :

 (, -, -, --, , -, , -, -, --, , -,-LS,-LS, NYM),
 (, -),
 (, , , -, -, --LS, --LS, -, , ),
 , . 1508-78,
 (, ),
 (),
 (, , ),
 (, , , -LS, , -LS),
 (, , , 1),
 ( 200-7--16,5; 256-7--19,0; 82-7-8,5;23+4--4,7; 33+4--5,5),
 (, , -180, -155, , -155, -180, -200, -155, , -155, -180, -200, -200-, IEC-60317-38, , -155, --100, --100, , -, -),
 (1, 3, 4, ),
 .

, ; ; ; , .
06.11.2008 : 2824 : ,
"" ""  -
(812)448-14-20
(812)4481420
bet@betrans.ru
, , (-), 25 1600 , 6, 10
ѻ , , .., һ .
. -, ( ) :
- 25 250, 63 630, 6,10 .
- , , ,
- 80 ( ),
,
- 16 1600 .,
- ,
- , , , ,
:
* 2500 , 6, 10 .(, , -, , )
* , .
* .
. , . . . (812)448-14-20, 326-12-19
06.11.2008 : 2825 : ,
"" ""  -
(812)448-14-20
(812)4481420
bet@betrans.ru
-80 (. )
ѻ, . .., - , - , -80 -80 ( ). . www.betrans.ru. .
/. (812) 448-14-20, 326-12-19
06.11.2008 : 2826 : ,
"" ""  -
(812)448-14-20
(812)4481420
bet@betrans.ru
,
ѻ , , ϫ .., һ .. . - :
* , ( , Siemens) 400, 1000 ,
* , ( NOMEX) 40, 63 ,
* , 0,66 . (380/230 ) 16 100 ,
: * , , 160 2500 , : 6, 10 .,
* , , ( NOMEX) 10 3150 , 6, 10 .,
* TRIHAL, -RES (ZUCHINI), aTSE (BEZ) 2500 ,
* .
.
. /.
. -.
06.11.2008 : 2827 : ,
"" ""  -
(812)448-14-20
(812)4481420
bet@betrans.ru
16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600
, 6, 10 . .
ѻ ,
.
. ...
. - , ( )
16 1600 .,
6, 10 ., , , , .
. . /
.-, . -
.
, , , ,
, , 16 2500 , : 6, 10, 15, 20,
27,5 .
* , , 0,25 10
., .
06.11.2008 : 2828 : ,
   
(3843) 609186
(3843) 525285
stpk@inbox.com
/ 3 - 8 . 42 ., ,
-200 . 2 18 - 24
-320 . 3,2 18 - 42 75000
() 2007 .. / 8 36 2/1 170 000 ..
1. 220
, , 2, 3, 5, 8 10, 0,25 - 12 .
, , ,

, 403, 405 4361
, 403, 405 , , , ,
4361
06.11.2008 : 2829 :
   
(3843) 609186
(3843) 525285
stpk@inbox.com
1, 2, 3, 5, 8, 10 ., .
-050 . 0,5 6-12 35000 .
-100 . 1 6 45000 .
-200 . 2 6 - 30 55000 .
-320 . 3,2 6 - 30 75000
5000-6 / 5 6 -30 95000
() / 0,5 - 10 6 - 30 30 000- 150 000
1-10 . 6-18 .
1-10 . 6 -18
06.11.2008 : 2830 :